My name is Aaker and I live a simple life with my beautiful family in Mandaue City, Cebu!

Ang pangalan ko ay Aaker at namumuhay ako ng simple kasama ang aking magandang pamilya sa Mandaue City, Cebu!

I have professional expertise in many plumbing and maintenance issues you may come across.

Mayroon akong propesyonal na kadalubhasaan sa maraming isyu sa pagtutubero!

I am passionate about all things motorbike – repairs, maintenance, and even upgrades!

Mahilig ako sa mga motorsiklo. Pag-aayos, pagpapanatili, at pag-upgrade din!

Also, I am currently in welding school to add to my skillset.

Gayundin, ako ay nasa welding school upang mapabuti ang aking mga kakayahan.

I FOCUS ON PLUMBING AND MOTORCYCLE REPAIRS – BUT I HAVE SKILLS AND TOOLS THAT ALLOW ME TO PERFORM OTHER HANDYMAN AND CONSTRUCTION TASKS AS WELL!
CONTACT ME
 TO SEE IF I CAN HELP. I WILL BE HONEST!

NAGFOKUS AKO SA PLUMBING AT PAG-REPAIR NG MOTORCYCLE – PERO MAY MGA SKILLS AT TOOLS AKO PARA MAGAGAWA NG MARAMING URI NG PAG-REPAIR. CONTACT ME UPANG TINGNAN KUNG MAKAKATULONG AKO. MAGTATAPAT AKO!

Cebu Handyman Repair

AAKER SALONGA
FOUNDER & CEO